genealogia.ankudowicz.com
Skąd się wywodzimy?

Korzenie większości niespokrewnionych ze sobą rodzin Ankudowicz leżą na Wileńszczyźnie, w granicach województwa wileńskiego II Rzeczpospolitej. Obszar ten można określić jako znajdujący się między miastami Wilno - Oszmiana - Wilejka na płd.-zach., oraz Postawy - Woropajewo - Głębokie na płn.-wsch. Określam je jako województwo wileńskie, choć zostało ono utworzone dopiero w roku 1926 -- część obszarów na poniższej mapie wchodziła wcześniej w skład województwa nowogródzkiego, a później Ziemi Wileńskiej. W granicach Europy od 1991 roku tereny te w większości znajdują się na obszarze Białorusi, w niewielkiej częsci Litwy:


Lista powiatów województwa wileńskiego w granicach z lat 1926-1939: Brasław, Budsław, Druja, Dryświaty, Dzisna, Gierajnony, Głębokie, Holszany, Jaszuny, Krewo, Miadzioł, Mołodeczno, Oszmiana, Pawłów, Ponary, Postawy, Rymszany, Święciany, Troki, Turgiele, Widze, Wilejka, Wilno, Zaświrz, Zatrocze, Zułów.

Na szczęście dysponujemy bardzo dokładnymi mapami z lat 30-tych wydanymi nakładem Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Mapy do pobrania w dziale mapy, poniżej skorowidz:


Zaznaczony przeze mnie obszar jest oczywiście terenem umownym, nakreślonym na podstawie licznie występujących na tych terenach osób o naszym nazwisku. Z pewnością Ankudowicze zamieszkiwali obszary poza niebieskim zaznaczeniem -- naturą człowieka jest przecież przemieszczanie się, jednak główne gniazdo rodu na pewno można sprowadzić do tego niewielkiego obszaru.

Poniżej mapa województwa wileńskiego II Rzeczpospolitej:


Dokumenty do których dotarłem sugerują, że najprostszym podziałem obszarów zamieszkiwanych przez Ankudowiczów na Wileńszczyźnie jest podział na tereny określone miasteczkami:

1) Postawy/Głębokie
2) Oszmiana/Wilejka

Podział taki stosuję by określić zakres moich poszukiwań: jak wspomniałem we wstępie, rodzina ze strony mojego taty pochodzi spod Duniłowicz, mniej więcej w połowie drogi Postawy - Głębokie (okręg 1), natomiast ogromna część Ankudowiczów na którą natknąłem się podczas przygotowywania tej strony wywodzi się z okręgu 2. Z powiatu oszmiańskiego pochodzi również gałąź szlachecka Ankudowiczów.

POCHODZENIE MOJEJ RODZINY (REGION 1):

Przynajmniej od roku 1890 moja rodzina zamieszkiwała niewielką wioskę Malkowicze leżącą kilka kilometrów na płn-wsch. od Duniłowicz. Tam również urodził się mój tata i było to ostatnie miejsce jego zamieszkania przed wyjazdem do Polski w roku 1958. Poniżej umiejscowienie Duniłowicz na trasie Wilno - Głębokie - Połock:


Poniższa mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1932 roku przedstawia dokładne położenie Malkowicz. Mapa jest bardzo szczegółowa, zachęcam do pobrania pełnej wersji z działu mapy.


Malkowicze zamieszkiwane były przez 3 niespokrewnione ze sobą rodziny Ankudowicz. Wszystkie 3 z nich staram się tu dokładnie opisać i przedstawić (patrz: Drzewa Genealogiczne).

Z ustnych przekazów wynika, że przed Malkowiczami nasza rodzina zamieszkiwała Ankudy Duniłowickie, jednak nie mam na to żadnych dowodów pisanych.

Zdjęcia z Malkowicz znajdują się w galerii.

Więcej informacji o wszystkich miejscowościach znajduje się w dziale miejsca.

REGION 2 - Krótka charakterystyka:

Powiat Oszmański, mapa z książki: 'Powiat oszmiański : materjały do dziejów ziemi i ludzi', autor: Czesław Jankowski (1857-1929)


Dokończenie wkrótce...