genealogia.ankudowicz.com
Występowanie Ankudowiczów w Polsce i na świecie

Przeglądając liczne dokumenty, materiały i strony internetowe natknąłem się na liczne wzmianki o Ankudowiczach lub osobach noszących nazwisko od Ankudowiczów się wywodzące.

Występowanie w Polsce:

Wg portalu Z Rodziną (http://zrodzina.pl) w Polsce mieszka obecnie 325 osób o nazwisku Ankudowicz.

Liczba ta powtarza się na Liście Najpopularniejszych Nazwisk w Polsce:
http://www.futrega.org/etc/nazwiska.html

Co ciekawe, witryna Moi Krewni (moikrewni.pl) podaje, że w Polsce zameldowanych jest 271 osób o nazwisku Ankudowicz, jednak uważam, że dane przez nią prezentowane dawno nie były aktualizowane. Zamieszkują oni w 53 różnych powiatach miastach. Najwięcej, 19 osób, mieszka w Złotowie. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku m. Bielsko-Biała (18), m. Olsztyn (18), Warszawa (16), Sokółka (14), Żary (13), Gorzów Wielkopolski (11), m. Łódź (10), m. Konin (8) i Jelenia Góra z liczbą wpisów 8.

Rozmieszczenie (ogółem: 325) wg miast: Wa:28, Bs:13, BB:13, Ci:2, El:10, Go:20, JG:17, Kl:11, Ka:20, Kn:14, Ko:7, Kr:1, Ks:1, Lg:6, Ło:1, Łd:18, NS:2, Ol:40, Op:2, Os:3, Pl:20, Po:10, Ra:3, Sd:7, Sz:7, Ta:1, Wr:5, ZG:43

Nazwiska pokrewne i liczba ich mieszkańców w Polsce, wg http://www.futrega.org/etc/nazwiska.html
Ankudo - 18 osób
Ankud - 17 osób
Ankudewicz - 7 osób
Ankuda - 2 osoby

występowanie za granicą:

Ankudowicze mieszkają w wielu państwach europejskich, a także w Ameryce Północnej i Południowej. Państwa w Europie w których na 100% mieszkają osoby o nazwisku Ankudowicz:

Polska, Litwa, Łotwa, Białoruś, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia

Szczególnie duża grupa osób mieszka w Rosji i wyodrębnionych z byłego ZSRR państwach (np Turkmenistan), co można prześledzić na rosyjskojęzycznych stronach genealogicznych szukając nazwiska pisanego cyrylicą lub w formie tradycyjnej jako Ankudovich). Przykładowe lokalizacje: Moskwa, Tomsk, Irkuck, Jarosław, Tula, rejon jamalski.

Ameryka Północna - Stany Zjednoczone były głównym miejscem emigracji mieszkańców Europy w końcówce XIX i na początku XX wieku. Ankudowiczów możemy znaleźć w dokumentach pokładowych okrętów pasażerskich oraz w spisach ludności Stanów Zjednoczonych, w tym w najbardziej rozbudowanym Spisie Powszechnym z roku 1930 (Census). W wielu przypadkach nazwiska Ankudowicz i Ankudavicius zmieniane były na Ankudovich.

Ameryka Południowa - Największe skupisko Ankudowiczów w tej części świata znajduje się w Argentynie, głównie w Buenos Aires. Są to potomkowie urodzonego w Malkowiczach Ankudowicza, który wyjechał do Argentyny na początku XX wieku. Dla rozróżnienia, rodzina ta okreslana jest jako r(3).

Jest również jeden nasz przedstawiciel (Stanisław Ankudowicz) na Seszelach.

ODRĘBNE I NIESPOKREWNIONE RODZINY ANKUDOWICZ oraz miejsca ich występowania (ułożone przeze mnie chronologicznie na podstawie otrzymywanych materiałów; kontakt z przedstawicielami danej rodziny możliwy jest przeze mnie, proszę o skorzystanie z formularza. Jeśli zainteresowane osoby wyrażą taką potrzebę, strona może być zaktualizowana o dane kontaktowe, jak numer telefonu, adres e-mailowy. Oznaczeniami RODZINA1, RODZINA2, itd. oznaczał będę przynależność osób do danej gałęzi, np. osób wymienionych w sekcji Wzmianki)

Rodzina 1 (moja)
pochodzenie: Malkowicze (obecnie Białoruś)
występowanie obecnie: Gliwice, Żary, Kijów, Paryż, Petersburg
przedstawiciel, Tomasz Ankudowicz, kontakt poprzez formularz

Rodzina 2
pochodzenie: Malkowicze, Ankudy (obecnie Białoruś)
występowanie obecnie: Hlybokaye (Głębokie), Buenos Aires (bardzo duża część tej rodziny mieszka obecnie w Argentynie), Alicante (odnoga gałęzi argentyńskiej mieszka w Hiszpanii)
podczas wizyty na Białorusi poznałem Panią Felicję (umarła w 2010 roku), która przyjaźniła się z siostra mojego taty -- moja i jej rodzina mieszkały obok siebie w Malkowiczach.

Rodzina 3
pochodzenie: Malkowicze (obecnie Białoruś)
występowanie obecnie: Malkowicze (ta rodzina wciąż mieszka w Malkowiczach), Mrągowo
jest to rodzina aktorki, Katarzyny Ankudowicz.

Rodzina 4
pochodzenie: Katais (Rosja), Biała-Krynica koło Krzemienia
występowanie obecnie: Kalisz, Warszawa
potomkowie linii szlacheckiej. przedstawiciel: Włodzimierz Ćwir-Ankudowicz.

Rodzina 5, obecnie nazwisko brzmi: Ankudewicz
pochodzenie: Żytomierz (obecnie Ukraina)
występowanie obecnie: Jelenia Góra, Wrocław
przedstawiciel: Teresa Ankudewicz-Blukacz